Een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever

Dit is een project van Adventsactie

Een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever

De Westelijke Jordaanoever is deel van de Palestijnse gebieden. De politieke situatie maakt het leven voor de Palestijnse bewoners erg zwaar. Een van de problemen is de ongezonde huisvesting van de allerarmsten, waaronder veel alleenstaande moeders met kinderen. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wil ze helpen hun huisje op te knappen.  

Werkloosheid en armoede

Het vredesproces met Israël is praktisch tot stilstand gekomen. De vijandige situatie heeft grote impact op het sociale en economische leven in Palestina en belemmert elke vooruitgang. De werkloosheid neemt snel toe en de gezinsinkomens van de Palestijnse huishoudens zijn onvoorstelbaar laag. In de Westelijke Jordaanoever is 22,4 % van de mensen werkloos. De meerderheid van de huishoudens leeft in armoede. In Oost-Jeruzalem leeft bijvoorbeeld 85% van de kinderen onder de armoedegrens. Palestijnse gezinnen zijn doorgaans groot en het gezinshoofd is vaak werkloos. Eenoudergezinnen zijn nog kwetsbaarder, meestal is hier de vader afwezig. Slechts 20% van de vrouwen heeft werk, dat is een van de laagste percentages ter wereld. 

Ongezonde woonomstandigheden

Dit project wil de levensomstandigheden van de allerarmste gezinnen verbeteren, door hun woningen op te knappen. Deze gezinnen moeten hun schamele inkomen besteden aan basisbehoeften als voedsel, water, schoolgeld en gezondheidszorg; vaak zijn ze ook hiervoor aangewezen op hulpprogramma’s. Middelen om hun veelal geïmproviseerde huizen te onderhouden hebben ze dus niet. Sanitaire voorzieningen ontbreken en er is sprake van zaken als lekkage, schimmelvorming en gevaarlijke elektrische leidingen. Hierdoor ontstaat een onveilig en ongezond leefklimaat, dat leidt tot gezondheids- en veiligheidsproblemen. Deze omstandigheden zijn extra slecht voor baby’s en opgroeiende kinderen - ze beïnvloeden hun ontwikkeling, ook op de lange termijn. Deze kinderen hebben vaker last van ademhalingsproblemen, infecties en psychische problemen dan andere kinderen van hun leeftijd. Bovendien lopen ze grote kans om voortijdig school te verlaten. Dan liggen drugs- en alcoholmisbruik op de loer, waardoor de kinderen net als hun ouders in werkloosheid en armoede belanden.

Werkgelegenheid voor lokale arbeiders

Tijdens dit driejarige project worden jaarlijks 15 à 20 huisjes opgeknapt. Daarbij worden zoveel mogelijk werkloze arbeiders en plaatselijke aannemers uit Bethlehem en Oost-Jeruzalem ingeschakeld. Zij stukadoren en schilderen wanden en plafonds, renoveren ramen en deuren, repareren vloeren te en verbeteren sanitaire voorzieningen. Alle bouwmaterialen en benodigdheden worden aangeschaft bij plaatselijke leveranciers en transportbedrijven. Het werken met lokale mensen en bedrijven stimuleert de lokale economie. Dat komt weer ten goede aan de kinderen en hun moeders, want het genereert, in elk geval tijdelijk, een hoger gezinsinkomen.

Toekomstperspectief

Het valt niet te verwachten dat de huidige politieke situatie in de komende jaren verandert. Dat betekent dat de druk op de Palestijnse bevolking toeneemt en dat werkloosheid en armoede verder zullen stijgen, zowel in de Westelijke Jordaanoever als in Oost-Jeruzalem. Eenoudergezinnen en andere arme huishoudens worden daardoor nog afhankelijker van internationale hulporganisaties. De impact op toekomstige generaties is groot. Met dit project wordt de toekomst van veel kansarme kinderen in de Westelijke Jordaanoever in positieve zin beïnvloed.

Soms maken beelden meer duidelijk dan woorden. Onze projectpartner maakte een filmpje over de renovatie van het huis van de familie Qonqar.

Echte ridders

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een instelling van de Rooms-katholieke Kerk die voornamelijk uit leken bestaat. De leden zetten zich geestelijk en materieel in voor de noden van de christenen in Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië. Ze willen met de Pauselijke Missie voor Palestina (PMP) helpen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van deze gezinnen.