Toezicht & registraties

Toezicht & registraties

Registratie

Adventsactie is een campagne van Stichting BVA. De Stichting BVA is een private kerkelijke rechtspersoon, ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nr. 411.78.402. Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is NL 003.003.759.B01.

Er bestaat er personele unie met Stichting R.K. Bisschoppelijk Adventsactie, ingeschreven in de K.v.K. onder nummer 30269644. Alle activiteiten en assets van de stichting zijn in 2012 overgedragen aan de Stichting BVA die ook de Adventsactie uitvoert.

ANBI-status

De Stichting BVA organiseert de campagnes voor Vastenactie en Adventsactie. De BVA is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). De BVA voldoet aan de door overheid vanuit publieksbelang gestelde eisen aan de transparantie van de ANBI’s. Klik hier voor meer ANBI gegevens van de Stichting BVA.

Kamer van Koophandel

Adventsactie is ingeschreven in de KvK te Den Haag onder nr. 411.78.402. Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is NL 003.003.759.B01. Contactgegevens van het hoofdkantoor vindt u hier.