Over Adventsactie

Over Adventsactie

Duizenden mensen in Nederland spannen zich via de katholieke gemeenschap belangeloos in om mensen in ontwikkelingslanden te helpen met hun ontwikkeling. Adventsactie geeft deze vrijwilligers een steuntje in de rug. Kleinschalig, doordacht, toegewijd. Compassie in actie.

Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. 

Adventsactie is net als Vastenactie een actie van Stichting BVA. U leest hier meer over Stichting BVA.