Start een actie met een groep

Start een actie met een groep

Campagnevoeren
De Adventsactiecampagne is een uitdaging aan mensen om zelf vorm te geven aan de Adventsperiode. Dat kan heel persoonlijk, maar ook groepen, parochies en kerken kunnen hun eigen Adventsactie organiseren en op die manier aandacht vragen voor mensen 'ver weg', die leven in moeilijke omstandigheden.

Persoonlijk contact is de allerbeste manier om mensen enthousiast te maken voor uw actie. U hebt een bijzonder verhaal te vertellen! Uw eigen enthousiasme en inspiratie motiveren andere mensen om bij uw project betrokken te raken. Laat u niet ontmoedigen, misschien lopen de acties niet altijd zoals u voor ogen had, maar soms hebben verhalen tijd nodig om te bezinken. Wij nodigen u dan ook uit om op mensen af te stappen en uw verhaal onder de aandacht te brengen. Wie weet wat voor bijzondere ontmoetingen dat oplevert!

Op de website van Vastenactie vindt u een groot aantal praktische suggesties om actie te voeren in uw parochie.