Ontwikkelingskansen voor tienermoeders in Congo

Nieuws

7 maart 2018

In Congo leeft 71% van de bevolking onder de armoedegrens. Het is elke dag weer lastig om alle monden te voeden. Meisjes worden snel thuisgehouden van school omdat ouders het schoolgeld (minerval) niet kunnen betalen en wanneer deze jonge meisjes ook nog eens zwanger raken, worden ze vaak verstoten. De paters redemptoristen hebben in drie parochies in de provincie Congo Central een naaiopleiding opgezet om deze ongeschoolde jonge alleenstaande moeders ontwikkelingskansen te bieden. De steun van Adventsactie is voor dit project essentieel.

Opleiding cruciaal

Nog meer dan in onze Westerse landen zijn vrouwen in Afrika de hoeksteen van de maatschappij. Zij moeten ervoor zorgen dat er een inkomen gegenereerd wordt, dat er op het land gewerkt wordt en dat kinderen naar school en naar de dokter kunnen gaan. Een opleiding is daarin cruciaal. Die kan leiden tot een inkomen, waardoor de meisjes en hun kind(eren) uit de structurele armoede kunnen geraken.
In totaal zijn er 61 vrouwen op drie verschillende locaties gestart. Ze volgen lessen in:

 • Alfabetisering en Franse taal
  Dit gaat goed. Uitdaging is wel dat meisjes soms van nul af aan moeten beginnen omdat ze nog geen Frans spreken en vrijwel niemand kan lezen of schrijven.

 • Snit en naad
  Iedereen kent de basisprincipes van naaien met de naaimachine.

 • Algemene vorming
  De lessen gaan bijvoorbeeld over seksualiteit en levensbeschouwing, om te voorkomen dat meisjes zwanger raken waardoor ze moeten stoppen met de opleiding.

 • Landbouwtechnieken
  Op alle locaties is een start gemaakt met het verbouwen van maniok, fruit, rijst en ananas Het uiteindelijk doel is eigen inkomsten voor dit project.

 • Aanzet tot commerciële vorming
  De lessen boekhouden zijn overal gestart maar zijn nog op beginniveau, gezien het analfabetisme en de beperkte talenkennis.

Business

Vanuit het oogpunt ‘Samen staan we sterker’ wordt niet alleen de opleiding aangeboden. We geven de meisjes ook de mogelijkheid om coöperaties op te zetten, waarin ze samen business kunnen doen. Die geven de paters ook de mogelijk op langere termijn om de opleiding uit te bouwen. De hoop is dat deze jonge vrouwen rolmodel zullen zijn voor andere tienermoeders, zodat zij ook de aangeboden opleiding gaan volgen.