Meer straatkinderen opgevangen in Kigali

Nieuws

7 februari 2018


Meer straatkinderen opgevangen in Kigali

Rwanda wordt geteisterd door armoede op het platteland, de trek naar de stad, groeiende werkeloosheid, lage koopkracht, maar ook door aids. Ondanks de inzet van de overheid, de lokale samenleving en van internationale organisaties, komen er jaarlijks nog steeds veel kinderen op straat terecht in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Al sinds 1992 vangt CECYDAR daar straatkinderen op en biedt ze ondersteuning.

Problemen

Straatkinderen gaan meestal niet naar school en doen zwaar werk voor heel weinig geld, zoals zware spullen dragen, waterhalen, stukken metaal, lege flessen of glas verzamelen en verkopen. Ze zijn vaak ondervoed en kampen met ziektes als dysenterie, malaria en schurft. Ze krijgen weinig slaap, omdat ze dag en nacht op hun hoede moeten zijn voor geweld of diefstal. Veel straatkinderen gebruiken drugs om hun problemen te vergeten.

Andere aanpak nodig

CECYDAR richt zich op de re-integratie en rehabilitatie van straatkinderen in Kigali, door:

  • Psychologische ondersteuning
  • Werk met de gezinnen van de kinderen
  • Follow-up na de hereniging

Tot begin 2017 zochten medewerkers van CECYDAR de kinderen op straat op en namen ze op. Op verzoek van de Rwandese regering heeft CECYDAR de capaciteit uitgebreid. Hiervoor is in 2017 met steun van de Rwandese overheid een extra gebouw in gebruik genomen. Nu komen de kinderen vooral uit de detentiecentra voor straatkinderen. Deze nieuwe groep blijkt echter een andere aanpak te vragen. Daardoor is het aantal kinderen dat teruggaat naar straat helaas groter dan voorheen.

182 kinderen opgevangen

In het afgelopen jaar heeft CECYDAR 182 straatkinderen opgevangen, in plaats van de geplande 110. Hiervan waren 153 nieuwe kinderen. 90 kinderen zijn gerehabiliteerd en 51 kinderen zijn terug naar straat. Adventsactie heeft bijgedragen aan de financiering van levensonderhoud en schoolkosten van de kinderen, maar door onze steun hebben ook de 27 medewerkers van CECYDAR in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.