Gezondheidsbewustzijn groeit in Malawi

Nieuws

7 maart 2018

Ruim 10 procent van de bevolking van Malawi is besmet met het hiv-virus. Doel van het Dream-programma van Sant Egidio is voorkomen dat de ziekte van moeder op kind wordt overgedragen.

99% retentie

Met onze steun zijn het afgelopen jaar 6.978 vrouwen met hun kinderen gediagnosticeerd op aids en geholpen. Het stigma dat op hiv rust, transportproblemen of gebrek aan kennis leiden er vaak toe dat vrouwen de trainingen niet afmaken. Medewerkers van het programma benaderen deze afvallers nu actief. Dit heeft ervoor gezorgd dat 99% van de deelnemers in het PMTCT(prevention of mother to child transmission)-programma blijft.

Hoopvolle cijfers

In 2017 is ook technische assistentie verleend aan 23 gezondheidscentra. 3.312 mensen zijn via gezondheidstrainingen en educatieve bijeenkomsten geïnformeerd en er wordt hard gewerkt om het stigma dat nog steeds aan aids kleeft te reduceren. Er zijn 553 huisbezoeken afgelegd aan kwetsbare en ernstig zieke patiënten. 1700 kinderen met hiv zijn geholpen met antiretroviral therapy. Meer vrouwen kennen het Dream-programma en het aantal baby’s dat na 18 maanden hiv-positief getest is, is afgenomen.