Periodiek doneren

Periodiek doneren

Wist u dat de Belastingdienst graag een deel van uw gift betaalt? Als u ons vijf jaar steunt met een vast bedrag, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Als u Adventsactie tenminste vijf jaar een vast bedrag geeft, noemen we dit een periodieke schenking. U bepaalt zelf hoe hoog dit bedrag is en legt dit schriftelijk vast. Hoe hoger uw schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

Uw voordeel

Misschien steunt u ons al jarenlang? Dat kan eenvoudiger, zonder dat het u meer geld kost. U bepaalt zelf hoe hoog uw periodieke gift is: zo kunt er voor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel aan Adventsactie te schenken. Klik hier om uw belastingvoordeel direct te berekenen.

In vier stappen geregeld

Bepaal zelf de hoogte van het bedrag dat u minimaal vijf jaar wilt schenken en bereken uw belastingvoordeel. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking door de notaris te laten vastleggen.

Periodiek schenken is heel eenvoudig:

1. Bepaal de hoogte van het bedrag dat u wilt schenken.
2. Vul de schenkingsovereenkomsten in.
3. Print de overeenkomsten.
4. Stuur beide exemplaren retour aan: Adventsactie, Postbus 95408, 2509 CK ’s-Gravenhage.

Wij houden één exemplaar en sturen u het exemplaar voor de schenker terug voor uw eigen administratie.

Betaling in termijnen
Het jaarlijkse bedrag hoeft u niet in één keer te voldoen. U kunt dit bedrag ook in termijnen betalen: per maand, per kwartaal of half jaar. Dit kunt u aangeven op de overeenkomst. Als u uw periodieke gift in termijnen betaalt, dan wordt uw jaarbedrag het eerste kalenderjaar verdeeld over de resterende periode afgeschreven.

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met Beate Gloudemans, stafmedewerker donateurs. Zij helpt u graag verder. Beate is bereikbaar via (070)779 6008 of beate.gloudemans@adventsactie.nl