Scholen

Scholen

Lesmateriaal adventstijd voor scholen en catechesegroepen

Dit jaar bieden we ook lesmateriaal aan ter bezinning voor de adventstijd!

Advent staat voor mij in het teken van hoop. Als ik hoop heb, dan wacht ik vol vertrouwen op iets wat nog moet komen. Iets, waarvan ik weet, dat het goed en mooi zal zijn. Voor katholieke scholen is advent dé tijd van de hoop. We wachten en hopen vier weken lang op de komst van het kerstkindje. We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Door ons te verdiepen in het kerstverhaal, door kaarsen te branden en liedjes te zingen, door wellicht ook goed te doen voor mensen die het minder hebben getroffen.

Er wordt rond vier thema’s gewerkt: hoop, vertrouwen, vreugde en vrede. Voor elke week van de advent zijn er mooie verhalen, leuke opdrachten en liedjes voor de verschillende leeftijdscategorieën binnen het basisonderwijs. Dit jaar zal wekelijks een figuur uit de kerststal uitgelicht worden. U kunt het materiaal voor de onder- en middenbouw vanaf begin november downloaden via deze website. Voor de bovenbouw zullen lessuggesties gegeven worden. Wij wensen u en de kinderen alvast een hele mooie advent toe!

Hartelijke groet,

Angelique Steysel

Stafmedewerker Scholen Stichting BVA
Angelique.Steysel@adventsactie.nl