Over Adventsactie

Over Adventsactie

Sinds eind 2011 zijn Adventsactie en Vastenactie gefuseerd. Beide campagnes vallen onder de "Stichting BVA", de Rooms-Katholieke hulporganisatie voor Nederland.

Duizenden mensen in Nederland spannen zich belangeloos in om mensen in ontwikkelingslanden in en door de katholieke gemeenschappen daar te helpen met hun ontwikkeling. Die missionaire ondernemers verdienen het om gezien en gesteund te worden. Dat willen we via Adventsactie concretiseren.

Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter de stichting en denkt mee. Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken door ze in contact te brengen met organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken.