Ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso

Dit is een project van Adventsactie

Ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso

Burkina Faso in West-Afrika behoort tot de tien armste landen ter wereld. Armoede, gebrek aan onderwijs en een lage sociale status maken vrouwen en kinderen kwetsbaar voor (seksueel) geweld, uitbuiting en mensenhandel. De zusters van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder hebben in de sloppenwijk Secteur 22 van de stad Bobo-Dioulasso een project opgezet om vrouwen, meisjes en kinderen te beschermen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling. In dit tweede projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor individuele psychische hulp. Ook wordt gestart met een inloopservice voor vrouwen uit de omgeving, die slachtoffer zijn van geweld. 

Zelfvertrouwen en onafhankelijkheid

Minder dan de helft van de vrouwen in Burkino Faso heeft ooit onderwijs gekregen, veel zijn analfabeet. Vanwege hun lage onderwijsniveau en gebrek aan technische vaardigheden is hun inkomen laag. Ze vinden eigenlijk alleen werk in de huishouding, waar ze door hun werkgevers worden uitgebuit. Meisjes in de stad lopen risico op lichamelijk of verbaal misbruik. Slechts 1 op de 6 komt uit een stabiel gezin. De zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder bieden onderdak aan kwetsbare vrouwen en meisjes. Ze ondersteunen hen bij het verwerken van hun trauma’s en helpen ze om zelfvertrouwen op te bouwen en hun economische en sociale onafhankelijkheid te versterken. Voor de baby’s en kleine kinderen van deze vrouwen creëren de zusters een stimulerende omgeving waarin ze zich gezond kunnen ontwikkelen.

Opvang en opleiding

In hun opvanghuis bieden de zusters onderdak aan maximaal 20 vrouwen en meisjes per jaar die slachtoffer zijn van geweld of die in aanraking zijn geweest met justitie. Inmiddels zijn ook een kinderopvang en kleuterschool gerealiseerd, die komend jaar plaats moet bieden aan 20 baby’s en 40 kleuters. Er wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en persoonlijke hygiëne. De kleuters ontvangen voorschoolse educatie om ze voor te bereiden op school. Daarnaast krijgen jaarlijks 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van catering, koken en banketbakken. Op basis van de ervaringen van vorig jaar vindt naar verwachting veertig procent van de cursisten een goede baan na afloop van de opleiding. Dit jaar wordt de training uitgebreid met Frans (de officiële voertaal, die velen niet machtig zijn) en computerlessen, die hen moeten helpen een fatsoenlijke baan te vinden.

Het plan is om een verkoopkiosk aan te kopen bij elk van de drie belangrijkste universiteiten in de stad. Hier kunnen de cursisten de producten verkopen die zij maken tijdens hun opleiding koken en bakken. Met de inkomsten uit de verkoop kan een deel van de opleiding worden bekostigd.

Psychische hulp

Veel vrouwen en kinderen in de opvang hebben psychische en emotionele problemen. Om de hulpverlening te verbeteren wordt een programma ontwikkeld om hen op individueel niveau te helpen bij het verwerken van hun trauma’s en het opbouwen van zelfvertrouwen. Ook komt er elke maand een professionele psycholoog naar het opvangcentrum. Dagelijks kloppen vrouwen en meisjes uit de omgeving bij het opvangcentrum aan voor advies en hulp - het is de enige plek waar zij terecht kunnen. Daarom starten de zusters dit jaar een proef met een inloopservice, waar slachtoffers van geweld tegen vrouwen terecht kunnen voor medische en psychische hulp en voor juridisch advies. Ook worden huisbezoeken afgelegd.