Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo

Dit is een project van Adventsactie

Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo

In de Democratische Republiek Congo hebben de paters redemptoristen een naaiopleiding opgezet voor ongeschoolde jonge alleenstaande moeders. Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk vooral op alfabetisering en de beginselen van snit en naad. In het tweede jaar ligt de focus op commercieel beheer, om de vrouwen en meisjes voorbereiden op hun toekomstig ondernemerschap. Dat moet hen in staat stellen te voorzien in hun eigen levensonderhoud en dat van hun kind(eren).

Opleiding met uitzicht op werk

De bevolking van Congo lijdt al decennia lang onder dictatuur en burgeroorlog. Het onderwijs is slecht en er is geen enkel systeem van sociale zekerheid. In de parochies in de provincie Congo Central (tot 2015 Bas-Congo) wonen veel jonge alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold, kunnen niet lezen of schrijven, spreken geen Frans; meisjes worden namelijk als eerste van school gehaald als hun familie geen geld heeft. Door dit gebrek aan scholing hebben de jonge moeders geen enkel vooruitzicht op werk. En het zijn juist deze vrouwen die de hoeksteen vormen van de samenleving. Als zij de kans krijgen om te leren voorzien in de basisbehoeften van hun gezin en te zorgen dat hun kinderen naar school gaan en gezond blijven, kunnen zij de situatie van structurele armoede doorbreken. Alfabetisering en scholing zijn daarbij onmisbaar. Daarom hebben de paters redemptoristen een opleidingsproject opgezet dat uitzicht biedt op werk. Ze zijn vorig jaar in drie parochies gestart met cursussen snit en naad, gecombineerd met alfabetisering, elementaire landbouwkennis en algemene ontwikkeling

Aantal cursisten verdubbeld

Er zijn drie deelnemende parochies. Op elke  van de drie locaties starten jaarlijks twintig vrouwen met een driejarige cursus. De anderen schuiven door naar het tweede jaar. Dus na drie jaar worden al 180 jonge moeders bereikt. Het opzetten van naaicoöperaties en verkooppunten is ook onderdeel van het project. Na de opleiding worden de vrouwen begeleid om als zelfstandige in een coöperatie te werken. Met het inkomen dat zij verdienen kunnen zij hun gezinnen onderhouden. Om ze voor te bereiden op het starten van een eigen onderneming ligt de focus in het tweede jaar (naast verdere alfabetisering en snit en naad) op commercieel beheer. De vrouwen leren met geld omgaan, kostprijzen en verkoopprijzen berekenen en boekhouden. 

Rolmodel

De vrouwen die deelnemen aan het project vervullen een voorbeeldfunctie in hun gemeenschap. Door zich in te zetten als rolmodel en te laten zien hoe zij hun lot in eigen hand nemen inspireren zij andere vrouwen, die zo worden aangemoedigd om ook de opleiding te volgen. Op de langere termijn kunnen de vrouwen met elkaar een netwerk vormen, dat hun positie in de samenleving versterkt. 

De impact van de paters

In de wekelijkse vieringen bereiken de paters redemptoristen in hun parochies meer dan 15.000 mensen in Congo Central. Vanuit de parochies bouwen zij sociale netwerken die inzetten op solidariteit met de allerarmsten. De paters zijn actief op het gebied van gezondheidszorg (klinieken), onderwijs (vormingscentra en middelbare scholen) en economie (o.a. geitenkwekerij, bakkerij, winkels, landbouw). Ook ondersteunen zij straatkinderen. De paters hebben daarmee zowel pastoraal als sociaal een grote impact in Congo Central. Voor hun sociale projecten hebben zij zelf geen financiële middelen. De steun van Adventsactie en andere organisaties is hiervoor essentieel.