Campagne 2016

Campagne 2016

Adventsactie 2016: solidariteit doorgeven!

Onze economie doet denken aan een nieuwe ‘godsdienst’, compleet met ‘offers’ die wij vandaag moeten brengen zodat het morgen beter gaat. Solidariteit met mensen die het minder hebben, is ver te zoeken, zeker als ze ver weg wonen. Adventsactie vraagt aandacht voor hen, in het bijzonder voor moeders & kinderen. 

We betalen onze belasting zodat onze kinderen naar school kunnen gaan. We betalen onze ziektekostenpremie; niet alleen zodat andere mensen naar de dokter kunnen, maar ook in de verwachting dat wij medische zorg krijgen als we dat nodig hebben. We geven af en toe een bijdrage aan de voedselbank of als er een grote ramp gebeurd is. Niks mis mee! Maar solidariteit met arme mensen vraagt meer.

Onze solidariteit zou niet gebaseerd moeten zijn op wat we ooit nog willen terugkrijgen, maar op hetgeen we allang van anderen gekregen hebben. Van onze ouders vooral, die ons met hun liefde omringd hebben zodat we konden opgroeien en konden worden wie we zijn. Zelfs in de meest zelfredzame en productieve fase van ons leven moeten we steeds beseffen dat we zijn wie we zijn dankzij de liefdevolle zorg en opvoeding die anderen ons hebben gegeven. Gods liefde voor ons wordt zichtbaar door de liefde die wij van anderen kregen.

De liefde die wij van anderen hebben ontvangen, is de basis voor onze solidariteit met anderen. Die solidariteit mag zich niet beperken tot onze eigen kring van familie en bekenden. Die solidariteit moet zich uitbreiden tot een wereldwijde kring, tot alle mensen op deze wereld. Alle mensen zijn door God geschapen, voor alle mensen is Jezus aan het kruis gestorven.

Loslaten
Opvoeden is loslaten. Wat een moeder juist niet mag doen is ‘bemoederen’. Opdat haar kind in leven blijft, kiest de ware moeder in het verhaal van de wijze rechter Salomo om het kind helemaal los te laten (1 Kon 3, 16-28). Daardoor bewijst ze juist dat zij de echte moeder is. Solidariteit heeft dat aspect van loslaten. De mensen met wie we solidair zijn, bepalen zelf welke richting zij gaan, wat voor hen het beste is. Soms tegen de goed bedoelde adviezen in. De projecten van Adventsactie willen niet ‘bemoederen’, maar de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Adventsactie ziet mensen bij haar projecten niet als ‘object van liefdadigheid, maar als partners bij de opbouw van een rechtvaardige wereld. Dat doet recht aan hun waardigheid en creativiteit.

Iedere ouder hoopt het beste voor zijn kind. Iedere nieuwgeborene is een nieuwe kans op een mens die opkomt voor een betere wereld. Ieder kind bergt in zich de hoop en het verlangen naar een betere toekomst. Het hoogtepunt van die hoop is de geboorte van het kind in een stal in Bethlehem. Laten we in die hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst, een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft.

Dit jaar vraagt de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de Advent aandacht voor vijf projecten in het buitenland, die alle moeders en kinderen centraal stellen. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl U kunt bijdragen via de collecte in de kerk of via de brief met acceptgiro die veel mensen thuis ontvangen. U kunt ook doneren via de website van Adventsactie.