• Burkina Faso in Peter R. over de grens
  Peter R. de Vries stelt in zijn programma ‘Peter R. over de grens’ het schenden van kinderrechten aan kaak. In de uitzending van 2 mei is hij bij de goudmijnen in Burkina Faso.
  Resultaat vragenlijst materialen
  Als Adventsactie wilden we graag uw mening over de materialen voor de campagne. Wat kunnen we verbeteren, wat is overbodig en wat moeten we zeker behouden?
 • Handvatten groen geloven
  Gaat geloof en milieu eigenlijk wel samen? Zoals Marjolein Tiemens laat zien dat geloof juist veel handvatten geeft om groen te denken en doen.
  Delen geeft vreugde en rijkdom
  Interview met Pater Roland Putman, minderbroeder franciscaan en pastoor van de St. Eloyparochie, over hoe duurzaamheid je leven kan verrijken.
 • Update uit Chili
  Vanuit Chili hadden we nog niet vernomen hoe de kerstkaarten waren ontvangen, maar nu weten dat ze er bijzonder blij mee waren!
  Voorbereiding Adventsactie 2014
  Voor de meeste is de adventstijd al weer vergeten, maar voor het team van de Adventsactie is de voorbereiding voor de actie eind 2014 al in volle gang.
 • Uitkomst proef collectezakjes
  De Heilige Jacobus parochie (Franeker, Dronrijp, Harlingen, St-Annaparochie) een proef gedaann met verschillende manieren voor ophalen van de collectezakjes.
  Togo - Update deel 2
  We staan er niet altijd bij stil, maar EHBO kan in ieder land levens redden. Dus is een cursus voor onderwijzers zeer zinvol. In Togo is de cursus, een onderdeel van het Adventsproject, nu begonnen.
 • Ontwikkelingen Malawi
  In februari reisden de projecthouders naar Malawi. Naast de mooie en warme indrukken kent de regio ook verschillende problemen.
  Update Sri Lanka
  Het project in Sri Lanka, 'Scholen voor kleuters' heeft een update gegeven met meer informatie over de regio en de plaatsen waar de scholen gebouwd gaan worden. Lees snel verder.....


Welkom!
Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten.

Onze Visie

We zien onze katholieke kerk als een ‘force for good’ in de wereld. Duizenden mensen in Nederland spannen zich belangeloos in om mensen in de derde wereld in en door de katholieke gemeenschappen daar te helpen met hun ontwikkeling. Die missionaire ondernemers verdienen het om gezien en gesteund te worden.

Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter de stichting en denkt mee. Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken door ze in contact te brengen met organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken.

Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de lokale kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goed aan alle mensen. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk; ze staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken kunnen we met weinig overhead toe.

We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en daar.