Nieuwe regiocoördinator Petra Janssen

Nieuws

3 oktober 2017

Nieuwe regiocoördinator Petra Janssen
“Ik wil bijdragen aan het zinvolle werk van MOV-groepen”.

Op maandag 2 oktober is Petra Janssen bij Stichting BVA in dienst gekomen als regiocoördinator. Zij zal samen met collega Guus Prevoo het eerste aanspreekpunt zijn voor nieuwe en bestaande groepen vrijwilligers die in actie willen komen voor Vastenactie en/of Adventsactie. Petra is theologe en heeft 14 jaar als pastoraal werker gewerkt in het Aartsbisdom Utrecht. Verder werkte zij zeven jaar bij de Dierenbescherming, onder meer als regioconsulent en beleidsadviseur.

Petra staat te popelen om de vrijwilligers van Vastenactie en Adventsactie te ontmoeten: “Ik vind het belangrijk dat elk mens tot zijn recht komt, ongeacht leeftijd, sociale positie of afkomst. Als regiocoördinator wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het zinvolle werk van de MOV-groepen en samen met hen werken aan een wereld waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien.”

Petra is bereikbaar via het algemene nummer van Stichting BVA: 070 779 6008 of via e-mail: petra.janssen@vastenactie.nl